Kancelaria Notarialna Warszawa - Wydziedziczenie

Wydziedziczenie


Notariusz Warszawa- Wydziedziczenie

Wydziedziczenie jest to inaczej mówiąc pozbawienie zachowku, które spadkowadca przedstawia w testamencie. Art. 1008 k.c. wymienia przesłanki, w których spadkodawca w testamencie może pozbawić (zstępnych, małożnka i rodziców) zachowku:

  • wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
  • dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;
  • uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.
  • Uwaga! Przyczyna wydziedziczenia w testamencie musi być prawdziwa i uzasadniona, gdyż będzie przedmiotem badania przez sąd w sprawie o zachowek. Warto tutaj zaznaczyć, że przebaczenie ze strony spadkodawcy niweluje wydziedziczenie.

    Przykład wydziedziczenia:
    Wydziedziczam mojego wnuka Arkadiusza Notariusza urodzonego 19.01.1973 roku w Warszawie, gdyż nie dopełnia on względem mnie obowiązków rodzinnych tj. od roku 2011 nie interesuje się moim stanem zdrowia oraz nie utrzymuje kontaktów ze mną mimo wielu prób z mojej strony nawiązania relacji.

    Chciałbyś dokonać testamentu notarialnego sporządzonego przez Notariusza, zadzwoń i umów się na spotkanie w Kancelaria Notarialna Warszawa - 22 827 25 38.