Notariusz Warszawa umowa spółki z o.o.

umowa spółki z.o.o.

Notariusz Warszawa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialność - sposób utworzeni

Spółka z o.o. może być utworzona przez jedną lub większą liczbę osób, w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Spółka taka jednak nie może być zawiązana przez inną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa spółki oraz każdorazowa jej zmiana wymaga formy aktu notarialnego. Istnieje jednak wyjątek w przypadku zawiązania spółki z wkładem tylko pieniężnym przy wykorzystaniu wzorca umowy w systemie teleinformatycznym.

Kapitał zakładowy

Minimalny kapitał w spółce z o.o. wynosi 5.000zł, a wartość nominalna pojedynczego udziału nie może stanowić mniej niż 50zł. Udziałów nie można obejmować poniżej ceny nominalnej, jednak w przypadku obejmowania udziałów po cenie wyższej, nadwyżka przelewana jest do kapitału zapasowego.

Zgodnie z art. 157 § 1. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać:

 • • firmę i siedzibę spółki,
 •  
 • • przedmiot działalności spółki,
 • • wysokość kapitału zakładowego,  
 • • czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
 •  
 • • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
 •  
 • • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.  
 • Na podstawie art. 1571 Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być również zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. W takim przypadku wizyta u notariusza co prawda nie będzie konieczna, jednak wszelkie dalsze zmiany do umowy będą obligatoryjnie wymagały formy aktu notarialnego spisanego w obecności notariusza.

  Koszty

 • Taksa notarialna obliczana od wartości kapitału zakładowego,
 • Notariusz pobiera również podatek PCC od kapitału zakładowego w stawce 0,5%,
 • Koszty wypisów 6zł netto/strona dokumentu
 • W celu precyzyjnego obliczenia kosztów notarialnych oraz skarbowych prosimy o kontakt z Kancelarią Notarialną w Warszawie.

  Tekst przygotowany na potrzeby: Notariusz Warszawa