Notariusz Warszawa - Testament z zapisem

Testament z zapisem


Kancelaria Notarialna - Testament

Spadkodawca na podstawie testamentu sporządzonego w formie pisemnej bądź w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza, w swoim testamencie może dowolnie rozdysponować majątkiem. Z reguły następuje to przez ustanowienie spadkobiercy do całości lub części spadku. Jednak coraz częściej stosowaną formą obdarowania są zapisy. Zapisobierca nie staje się z mocy prawa właścicielem przedmiotów, a dopiero w momencie przekazania ich przez spadkobierce.

Taka forma obdarowania uważana jest powszechnie za bezpieczniejszą, gdyż nie wiąże się ona z odpowiedzialnością za długi spadkowe. Zapis powinien dotyczyć konkretnie wskazanej rzeczy np. samochodu, domu lub określonej kwoty pieniędzy. W naszej Kancelarii Notarialnej w Warszawie odnotowywujemy ostatnimy czas zwiększone zainteresowanie właśnie tą formą obdarowania.

Wykonanie zapisu należy do obowiązków spadkobiercy ustawowego bądź testamentowego sporządzonego zazwyczaj bez udziału notariusza w przeciwieństwie do zapisu windykacyjnego, który należy dokonać w formie czynności notarialnej w obecność notariusza w dowolnej miejscowości np. w Warszawie. Skutkiem takiego zapisu zwykłego jest powstanie roszczenia zapisobiercy wobec spadkobiercy o wydanie przedmiotu zapisu.

W przypadku nie, gdy spadkobierca nie chce wydać zapisu, zapisobierca może wystapić do sądu o wydanie przedmiotu. Strona ma na to 5 lat licząc od daty ogłoszenia testamentu bądź od momentu spełnienia określonego warunku.

Potrzebujesz porady w sprawie testamentu, nie wiesz jak go sporządzić umów się na bezpłatną poradę notarialną w naszej Kancelarii Notarialnej, gdzie jeden z Notariuszy w Warszawie odpowie na Twoje pytania. Notariusz Warszawa - 22 827 25 38