Notariusz Warszawa - ROD - Ogródki działkowe

ROD - Rodzinne ogródki działkowe

Notariusz Warszawa

Przeniesienie własności - sprzedaż udziałów

Zgodzie z art. 41 Ustawy o rodzinnych ogródkach działkowych z dnia 13 grudnia 2014 roku podstawowym sposobem przeniesienia prawa i obowiązków wynikających z prawa do działki jest spisanie umowy pisemnej z poświadczonymi notarialnie podpisami w obecności notariusza.

Jak wskazuje pkt. 2 wyżej cytowanej ustawy, skuteczność takiego przeniesienia zależy od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogródkowe. Z praktyki naszej Kancelarii Notarialnej w Warszawie wynika, że uzyskanie takiej zgody nie stanowi dla stron trudności.

Treść umowy,

Strony umowy powinny pamiętać o określeniu wartości znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i innych obiektów, których własność zobowiązują się przenieść. Umowę przeniesienia praw do działki należy sporządzić w trzech egzemplarzach - jeden dla zarządu oraz po jednym dla stron umowy.

Podatek PCC

Warto pamiętać, że w przypadku przeniesienia własności ogródka działkowego należy samodzielnie zadbać o odprowadzenie podatku PCC do odpowiedniego urzędu skarbowego. Notariusz jak w przypadku aktu notarialnego, nie jest tutaj płatnikiem podatku i nie odprowadza go w imieniu stron. Podatek PCC należny wynosi 2% od wartości.

Jak przeprowadzić transakcje

Strony stawiają się w kancelarii notarialnej, gdzie w obecności notariusza podpisują egzemplarze umowy przeniesienia praw do działki. Notariusz stwierdza ten fakt odpowiednią klauzulą dołączoną do umowy.

Koszty

  • - 1/10 maksymalnej stawki taksy notarialnej nie więcej niż 300 zł netto + 23 % VAT za każdy podpis.
  • - w przypadku wartości 10.000zł, poświadczenie podpisu kosztować będzie 31zł netto + 23 % VAT za każdy podpis.
  • W celu wyliczenia taksy notarialnej prosimy o kontakt telefoniczny z Kancelarią Notarialną w Warszawie pod numerem: 22 827 25 38.

    Tekst przygotowany na potrzeby: Notariusz Warszawa