Notariusz Warszawa Kancelaria Notarialna Warszawa Krzysztof Kruszewski

Kodeks Etyki Notariusza

Kancelaria Notarialna Warszawa - Kodeks Etyki Notariusz

Każdy notariusz w ramach prowadzonej działalności obowiązany jest przepisami Uchwały "Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza". Kodeks ten reguluje podstawowe moralne aspekty prawa oraz przedstawia zasady etyki zawodowej wolnego zawodu jakim jest Notariusz. Zaraz po powołaniu każdy z notariuszy obligatoryjnie składa przysięgę w słowach:

“Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza i uroczyście przyrzekam przestrzegać jego postanowień”.

Słowami powyższej formuły nie jest objęty tylko notariusz, ale również aplikant czy zastępca notarialny.

Do podstawowych zasad jakimi powinien kierować się dobry notariusz należą:Notariusz swoją postawą powinien świadczyć o powadze urzędu, a jego wiedza w zakresie nadanych uprawnien powinna być nieustannie rozwijana w celu zwiększenia jakości usług. Każda czynność świadczona przez notariusza dokonywana jest zgodnie z prawem, według najlepszej wiedzy oraz przy udziale zachowania staranności. Za czynność dokonaną niezgodnie z prawem notariusz może odpowiadać dyscyplinarnie przed organem izby notarialnej w skład której został wpisany.

Notariusz każdej czynności notarialnej dokonuje osobiście, nie jest możliwe aby osoba pozostająca w bliskich relacjach z notariuszem wyręcza go w powierzonych kompetencjach.

Notariusz w ramach świadczonych czynności pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną i nie jest możliwe, aby otrzymał inne korzyści w ramach świadczonej pracy. Nie jest możliwe również, aby notariusz wynagradzał jakąkolwiek osobę niezatrudnioną w kancelarii w związku z czynnościami notarialnymi.

Każdy z notariuszy może prowadzić tylko jedną kancelarię w miejscu wyznaczonym mu do tego przez Ministra Sprawiedliwości.